Vergoedingen

Vergoedingen

In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2022 is dat € 385,-). Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75 % van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage bedraagt 25 % van de totale kosten. De eigen bijdrage kán gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Overeenkomst met zorgverzekeraar CZ en VGZ

Een volledig prothese of klikgebit wordt vrijwel altijd vergoed vanuit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de wettelijke eigen bijdrage en of uw zorgverlener een gecontracteerde zorgaanbieder is.Mondzorg Brabant heeft een overeenkomst afgesloten met CZ en VGZ. Het voordeel hiervan is dat de vergoeding hoger kan uitvallen dan wanneer u naar een niet gecontracteerde zorgverlener gaat.

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

 • Reparaties en rebasingen kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
 • De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Volledige prothese op implantaten

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar *.
 • Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onderprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige bovenprothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale bovenprothese in combinatie met een implantaatgedragen onderprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onderprothese in combinatie met een implantaatgedragen bovenprothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese

 • Voor een reparatie en rebasing van een implantaat gedragen prothese moet er een machtiging zijn afgegeven door de verzekeraar. Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Een reparatie en rebasing kent een eigen bijdrage van 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Kosten implantologie

 • Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren van implantaten ten behoeve van een prothese op implantaten kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!
 • Het kan voorkomen dat twee maal het eigen risico belast wordt, wanneer het implanteren en het plaatsen van de prothese op implantaten in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt.
 • Indien uiteindelijk het plaatsen van de implantaten niet doorgaat, zijn de kosten voor foto’s en consult voor rekening van de patiënt. Ze komen dus daarmee niet ten laste van de basisverzekering.

Partiële prothese en frameprothese

 • De kosten van een partiële prothese of frame prothese vallen niet onder de basisverzekering. Deze kosten zijn particuliere kosten. De kosten voor partiële prothese of frameprothese kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

De kosten van reparaties en rebasingen van een partiële prothese of frame kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden uit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Opmerking over eigen risico

In 2022 bedraagt het wettelijk vastgesteld eigen risico € 385,-. Bij alle bovengenoemde vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden deze ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan het wettelijk eigen risico vrijwillig verhoogd worden, tegen een lagere basispremie.

* Het kan voorkomen dat de tandprotheticus een overeenkomst met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Eén van de zaken die dan vaak wordt afgesproken is machtigingsvrij werken. In dat geval hoeft er niet van te voren een machtiging te worden aangevraagd. Wij raden elke patiënt aan om met de offerte van de behandeling (verplicht boven de € 250,-) bij de eigen verzekeraar op te vragen wat de vergoeding zal zijn vanuit de basisverzekering en de eventueel afgesloten aanvullende verzekering. Door de diversiteit aan polissen en zeer verschillende polisvoorwaarden, bijvoorbeeld betreffende wel of geen verplichting om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan, is het de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt om zich daarvan te vergewissen.